Architectural floor plan

Klimatizacija večjega števila prostorov

UP OL 1 februar, 2020 0

Tako imenovani plinski sistemi klimatizacije na trgu imajo številne prednosti. Te prednosti pa so naslednje:

KLIMATIZACIJA VEČJEGA ŠTEVILA PROSTOROV

Klimatizacija večjega števila prostorov je prav gotovo prednost, ki je najpomembnejša pri odločitvi za določen projekt. Vendar to zdaleč ni edina prednost.

Plinski sistemi ponujajo toliko možnosti, kolikor je želja strank, omogočajo popolno prilagodljivost potrebam in ponujajo rešitev, ki ji je vredno zaupati.

VEČJA PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH

To je dolgoročna naložba v večjo produktivnost zaposlenih, kar je želja vsakega podjetnika, prav tako pa vodi k boljšemu počutju in razpoloženju zaposlenih.

KOMBINACIJA RAZLIČNIH NOTRANJIH ENOT

Prostore, ki jih je potrebno klimatizirati lahko opremimo z različnimi tipi notranjih multi split klima naprav v odvisnosti od zahtev kupca in od možnosti izbire, ki jih omogoča prostor sam. Med široko paleto multi split notranjih enot lahko izbiramo med različnimi tipi kaset, kanalskih, talno/stropnih in stenskih. Notranje enote pokrivajo široko področje hladilnih moči. Možnosti je res veliko, s tem načinom se najbolje prilagodimo zahtevam vsakega prostora posebej.

MOŽNOST NADGRAJEVANJA MULTI SPLIT KLIMATSKIH NAPRAV

Načrtovanje centralnega hlajenja, ki je zelo pomemben del dolgoročnega reševanja klimatizacije prostorov. Celotnega sistema ni potrebno vzpostaviti v enem letu ali enem posegu. Ohlajevanje prostorov se lahko nadgrajuje v smislu dodajanja novih notranjih enot v nove prostore. Kar predstavlja postopno financiranje projekta. Projekt mora biti zasnovan tako, da zunanja enota pokriva potrebe predvidene za celoten projekt – nadgradnje za več let na prej. V prvem letu se lahko izvede le del klimatizacije in se priključi na zunanjo enoto ter nadaljuje naslednje leto ali po potrebi.

VARČNO DELOVANJE OMOGOČA SPIRALNI KOMPRESOR

Izjemno varčno delovanje plinskih sistemov zaradi sistema spiralnega kompresorja in mehanske regulacije. Rezultat delovanja kompresorja multi split klime je zvezna prilagoditev moči med 10% in 100% glede na dejanske potrebe klimatiziranja. Regulacija nima zahtevne frekvenčne regulacije in s tem dodatne porabe električne energije za delovanje le-te, vendar ima pulzno reguliran ventil s katerim se narekuje ritem delovanja v polnilnem ciklusu in ritem delovanja v razbremenilnem ciklusu.

Razmerje med pridobljeno in porabljeno energijo je večje od inverter tehnologije.

ENOSTAVNA INSTALACIJA MULTI SPLIT KLIMA NAPRAV

Omogoča jo zaporedna vezava notranjih multi split klima enot, kar pomeni, da ni potrebno vsako notranjo enoto privesti do zunanje, temveč le do naslednje notranje enote.

Več o montaži si preberite tukaj: multisplitklima.si

MANJŠA PORABA INSTALACIJSKEGA MATERIALA

Zaporedna vezava je vzrok, da je tudi poraba instalacijskega materiala manjša, kar občutno zniža stroške.

ESTETIKA MULTI SPLIT KLIMA NAPRAV

CRV sistem omogoča lepšo zunanjo in notranjo podoba objekta. V prostorih je tako manj instalacij zaradi zaporedne vezave. Določene notranje enote klimatske naprave se vgrajujejo v strop ali kanale, kar zakrije večino instalacij. Zunanja enota je le ena, relativno majhna glede na moč, postavimo na mesto, kjer ni tako opazna. To pripomore k temu, da nam pročelja stavbe ne kazi 5 ali celo več zunanjih multi split klima enot temveč le ena.

MOŽNOST REVERZIBILNOSTI (HLAJENJE IN GRETJE)

Plinski sistemi omogočajo tako hlajenje kakor tudi gretje zraka v prostoru. V različnih prostorih lahko nastavimo različno temperaturo zraka. Vendar je istočasno možno le hlajenje ali le gretje.

MOŽNOST CENTRALNE REGULACIJE/NADZORA TEMPERATUR

Iz enega nadzornega mesta se lahko regulira delovanje celotnega sistema, prav tako se iz enega mesta vrši celoten nadzor temperature in delovanja notranjih enot v poslopju. Obstaja možnost, da se vsaka enota regulira posamično, tako da si osebje priredi sebi primerno temperaturo. Iz centralne pa se lahko določijo razne časovne, temperaturne omejitev in podobno.

Dodaj odgovor