Tekmovanje Svirél v 2014 razširjeno z disciplino harmonik / Accordion discipline at Svirel competition 2014

4.11.2013 | Kategorija: Novice | Ni komentarjev

6. mednarodno tekmovanje in festival glasbenikov solistov ter komornih skupin Svirél bosta med 28. marcem in 13. aprilom 2014 z mladimi glasbenimi ustvarjalci ponovno vdahnila svojevrsten umetniški pečat štanjelskemu gradu in Krasu.

V želji omogočiti najobetavnejšim slovenskim in tujim glasbenikom najboljše, tekmovanje Svirél nenehno dviga kakovost ponudbe in postaja vse bolj atraktivno – za glasbenike skorajda vseh glasbil.

V 2014 tekmovanje Svirél dodaja prvotni disciplini pihal, trobil in tolkal in uspešno vključeni disciplini godal in brenkal še disciplino harmonik. Prvič v Sloveniji bodo v enotni disciplini nastopali glasbeniki klavirske, diatonične in kromatične harmonike.

Na osrednjem tekmovalnem prizorišču v Galeriji Lojzeta Spacala na gradu Štanjel se bodo mladi nadarjeni glasbeniki vseh starosti pomerili v solistični, duo in komorni kategoriji pred strokovno žirijo, ki jo bodo sestavljala tako domača kot tuja imena priznanih profesorjev in koncertantov.

Ob tekmovanju kot osrednji panogi tega ambicioznega glasbenega projekta, se bodo prepletali še številni koncerti festivala Svirél na mnogih očarljivih koncertnih prizoriščih po Kraško-Brkinski regiji, Goriški in v zamejstvu. Na koncertih se bodo predstavili tako najperspektivnejši domači in tuji mladi glasbeniki kot tudi člani žirije in vrhunski gostje.

Mamljiva novost festivala so tudi koncerti ob obedu, kjer bodo glasbeniki z izbrano glasbo obogatili Vaša kulinarična odkrivanja v gastronomskih biserih Krasa. Tako Svirél 2014 ob kakovostnem in zahtevnem glasbenem tekmovanju ponuja edinstveno doživetje kulturnega turizma z glasbo kot vezjo med umetnostjo, gastronomijo in enkratno kraško krajino.

Vabljeni k odkrivanju glasbene muze, vabljeni na Kras.

 

The 6th International Competition and Festival of Soloists and Chamber Groups Svirél between March 28 and April 13, 2014 will inspire with its young participants in the castle of Štanjel in Karst Region a special artistic atmosphere.

Hoping to offer the most promising Slovenian and foreign musicians the best, the organizational team of Svirél constantly tends to raise the quality of the competition so it could become more and more attractive – for musicians of almost every instrument.

In 2014 Svirél is enlarging its competition disciplines: primary discipline of woodwind, brass and percussion groups of instruments, and after successfully incorporating discipline of string and plucked strings instruments, it is now wider with the discipline of accordion. For the first time in Slovenia will compete united in the same discipline piano, diatonic and chromatic accordionists.   

In the main venue of the competition – in the Gallery of Lojze Spacal in the Štanjel Castle – young talented musicians of all ages will compete in solo, duo and chamber categories in front of professional members of the jury which will be constituted of renowned Slovenian as well as internationally acclaimed professors and musicians.

Beside the competition as the main branch of this ambitiously organized music project many attractive concerts within the festival Svirél will also enrich with music several different charming concert scenes on Karst-Brkini, and Goriška Region as well as in the Region of Slovenian minority in Italy. On the concerts will play the most perspective domestic and foreign young musicians, members of the jury and also specially invited guests.   

Tempting novelty of the festival are also the lunch-concerts where musicians with selected music will richly fulfil the culinary adventures in the gastronomical gems of Karst. Svirél in 2014 beside the quality and demanding musical competition offers a special cultural experience where tourism in connection with music creates a particular mixture of art, gastronomy and unique Karst landscape.

Kindly invited in discovering the musical muse in the way only Karst can offer it.

Komentiraj

Top