JOHANN VEXO
orgle/organ

Žirija kategorije harmonike, orlge, čembalo solo, komorna /
Jury member of the Category Accordions, Organ, Harpsichord Solo, Chamber Music.

Johann Vexo, orgle (Francija)

Johann Vexo se je rodil leta 1978 v Franciji. Pri petindvajsetih je bil postavljen na mesto zborovskega organista v katedrali Notre-Dame v Parizu. Kmalu zatem je bil imenovan za profesorja orgel na Konservatoriju v Angersu in Evropski poletni glasbeni akademiji v Nancyju. Orgle se je pričel učiti pri Cristophu Mantouxu na Strasbourškem konservatoriju, kjer se je učil tudi staro glasbo in čembalo. Že med študijem je bil nagrajen s Premier Prix. Študij je nadaljeval na Pariškem konservatoriju, kjer sta bila med drugimi njegova profesorja Michel Bouvard za orgle in Philippe Lefebvre za improvizacijo. Podeljene so mu bile nagrade za orgle in basso continuo, pa tudi harmonijo in kontrapunkt. Vexo koncertira po Evropi, ZDA, Kanadi in Rusiji, tako solistično kot tudi v spremljavi orkestrov in komornih zasedb. Posnel je nekaj CD-jev na zgodovinske francoske orgle.

Johan Vexo, organ (France)
Johann Vexo was born in 1978 in France. At 25 he was appointed as the choir organist of Notre-Dame Cathedral in Paris. Soon thereafter he was also appointed as a professor of organ at the Angers Conservatory and the European Music Summer Academy in Nancy. He first studied organ with Christophe Mantoux, as well as early music and harpsichord at the Strasbourg Conservatory, where he was awarded the Premier Prix in organ. He continued his studies at the Paris Conservatory where his teachers included Michel Bouvard for organ and Philippe Lefebvre for improvisation. He earned prizes in both organ and basso continuo and in harmony and counterpoint. Vexo has performed extensively throughout Europe, the United States, Canada and Russia, both solo and with various orchestras and musical ensembles. He has recorded several CDs on historical French organs.

MILJAN BJELETIĆ
harmonika/accordion

Žirija kategorije harmonike, orlge, čembalo solo, komorna /
Jury member of the Category Accordions, Organ, Harpsichord Solo, Chamber Music.

Miljan Bjeletić, harmonika (Srbija)

Miljan Bjeletić se je rodil leta 1973 v Srbiji. Študiral je na znameniti Državni glasbeni akademiji Čajkovski v Ukrajini v razredu prof. N. A. Davidova. Leta 1998 je zaključil magistrski študij z najvišjimi ocenami. Danes je po svojih pedagoških dosežkih poznan doma in po svetu. Razvil je poseben in originalen pristop pri delu z mladimi talenti. Pogosto je član komisij na mednarodnih tekmovanjih. Ima uspešno solistično kariero ter je predaval na seminarjih po Evropi in na Kitajskem. Nagrajen je bil s številnimi nagradami in priznanji za izjemne zasluge ter dosežke na različnih področjih. Trenutno je redni profesor harmonike in predstavnik oddelka za harmoniko na Fakulteti za umetnost v Nišu.

Miljan Bjeletić, accordion (Serbia)
Miljan Bjeletić was born in Serbia in 1973. He studied at the respectable Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in the class of prof N. A. Davidov. He achieved his Master’s degree with highest marks in 1998. Today, his pedagogic activity is recognized both home and abroad. As a pedagogue he has a special and authentic approach to work with young talents. He is often a member of the jury at international competitions. He has had a successful soloist career and was a lecturer at seminars across Europe and China. He has been awarded several prominent awards for his exceptional merits, results and contribution in different areas. At the moment he is a full professor of accordion at Faculty of Arts in Niš and the head of the accordion department.

WOLFGANG BRUNNER
čembalo/harpsichord

Žirija kategorije harmonike, orlge, čembalo solo, komorna /
Jury member of the Category Accordions, Organ, Harpsichord Solo, Chamber Music.

Wolfgang Brunner, čembalo (Nemčija)

Wolfgang Brunner je začel s študijema glasbene pedagogike in muzikologije. Ob temu se je posvetil še študiju klavirja pri Hansu Leygrafu ter nazadnje še študiju čembala in izvajanja stare glasbe pri Nikolausu Harnoncourtu. Od leta 1985 dalje uči, med drugim, klavir in improvizacijo na Mozarteumu v Salzburgu. Učil je klavir na glasbenih akademijah v Karlsruhu in Trossingenu ter trenutno na Zasebni univerzi Antona Brucknerja v Linzu. Po osvojitvi mednarodnih nagrad so ga pričeli redno vabiti na evropske festivale. Leta 1991 je ustanovil “Salzburger Hofmusik” za stare inštrumente. Med njegovimi približno šestdesetimi zgoščenkami je moč najti medijske oddaje in številne krstne izvedbe. Brunnerja pogosto vabijo k prirejanju mojstrskih tečajev ter med člane komisij za klavir in staro izvajalsko prakso.www.hofmusik.at

Wolfgang Brunner, harpsichord (Germany)
Wolfgang Brunner studied music education and musicology. Adding to that he studied piano with Hans Leygraf and lastly the harpsichord and historical performance practice with Nikolaus Harnoncourt. Since 1985 he teaches, inter alia, historical keyboard instruments, piano and improvisation at the Mozarteum in Salzburg. Furthermore, he taught piano at the music academies Karlsruhe and Trossingen, currently at the Anton Bruckner Private University in Linz. After winning international prizes he is regularly invited to important European festivals. In 1991 he founded the “Salzburger Hofmusik” for old musical instruments. Among his ca 60 CDs and a lot of broadcastings are numerous first sound recordings. Brunner is often invited to masterclasses as well as a member of juries for piano and historical informed performance practice.www.hofmusik.at

Komentiraj

Top