bank transfer / nakazilo na TRR

Kotizacijo nakažite na:
Zavod lepih umetnosti UPOL, Erjavčeva 6, 5000 Nova Gorica
Davčna številka: SI52741800;
Transakcijski račun: 10100-0050190996 pri Banki Koper
IBAN: SI56101000050190996
BIC: BAKOSI2X
Ob vplačilu jasno označite: ime_priimek_svirel

Če ste prijavnico pravilno oddali, boste dobili obvestilo po e-mailu.
Zadnji rok za prijave je 1. december 2016.
Kontakt: svirel@upol.si

The entry fee (see the Application form or below), must be transferred to:
Zavod lepih umetnosti UPOL, Erjavčeva 6, 5000 Nova Gorica
Tax Number: SI52741800;
account no.: 10100-0050190996; bank name: Banka Koper
IBAN: SI56101000050190996
BIC: BAKOSI2X
Please add following info to the bank transfer: name_surname_svirel

An e-mail confirmation will be sent to you after you apply correctly.
Deadline is December 1st 2016.Contact us at svirel@upol.si for full board and lodge (accommodation) reservation.
Special SVIRÉL prices with our partners.
B&B in single room 36 €/day | double room 26 €/person/day

Top