Accordion Discipline / Disciplina harmonika
Castle Kromberk, Nova Gorica / Grad Kromberk
22/3 – Categories / Kategorije C & D
23/3 – Categories / Kategorije B, E, F, G, H & I

24/3 – CHAMBER GROUPS with Accordion / KOMORNE SKUPINE s harmoniko
25/3 – Final concert (Kromberk castle) / Zaključni koncert (grad Kromberk)

String instruments Discipline / Disciplina godala, brenkala
Castle Dobrovo, Goriška Brda / Grad Dobrovo
27/3 – Bowed Strings SOLO, categories / Godala SOLO, kategorije C, D, E, F, G
28/3 – Bowed Strings SOLO, categories / Godala SOLO, kategorije H, I
29/3 – Bowed Strings SOLO, categories / Godala SOLO, kategorije A, B

30/3 – CHAMBER GROUPS with Strings / KOMORNE SKUPINE s strunskimi inštrumenti
31/3 – Plucked Strings SOLO, categories / Brenkala SOLO, kategorije C, F, I
1/4 – Plucked Strings SOLO, categories / Brenkala SOLO, kategorije D, E, G, H
2/4 – Plucked Strings SOLO, categories / Brenkala SOLO, kategorije A, B

Final Concert (Dobrovo castle) / Zaključni koncert (grad Dobrovo)

Percussion, Woodwind, Brass Disciplines / Discipline pihala, trobila, tolkala
Castle Štanjel / Grad Štanjel
6/4 – Woodwinds SOLO, categories / Pihala SOLO, kategorije B, C
7/4 – Woodwinds SOLO, category / Pihala SOLO, kategorija F
8/4 – Woodwinds SOLO, categories / Pihala SOLO, kategorije G, H, I
9/4 – Woodwinds SOLO, categories / Pihala SOLO, kategorije A, D, E

9/4 – CHAMBER GROUPS with Woodwinds, brass or percussion, categories
KOMORNE SKUPINE s pihali, trobili ali tolkali, kategorije Gruden, Štrekelj, Černigoj, Kosovel
10/4 – CHAMBER GROUPS with Woodwinds, brass or percussion, categories
KOMORNE SKUPINE s pihali, trobili ali tolkali, kategorije Fabiani, Spacal

10/4 – Brass & Percussion SOLO, categories / Trobila in tolkala SOLO, kategorije C, E
11/4 – Brass & Percussion SOLO, categories / Trobila in tolkala SOLO, kategorije D, F, G, H
12/4 – Brass & Percussion SOLO, categories / Trobila in tolkala SOLO, kategorije A, B, I

Final Concert / Zaključni koncert (KC Lojze Bratuž – Gorizia)

Rehearsals with official accompanists / Vaje z uradnimi korepetitorji
INFO: svirel@upol.si / +386 41 618 373

 

V sodelovanju z / In collaboration with:

 

Sodelujoče občine / Participating municipalities:

 

Kje je tekmovanje? / Where’s the competition?
Disciplina harmonike
Accordion discipline
Grajska cesta 1,
5000 Nova Gorica

Slovenija
Godala, brenkala
String instruments
Grajska cesta 10,
5212 Dobrovo

Slovenija
Pihala, Trobila, Tolkala
Woodwinds, Brass, Percussion
Štanjel 1,
6222 Štanjel

Slovenija
Top