Disciplina harmonika / Accordion Discipline
Grad Kromberk / Castle Kromberk, Nova Gorica
22/3 – Harmonike / Accordions SOLO
23/3 – Harmonike / Accordions SOLO
24/3 – KOMORNE SKUPINE s harmoniko / CHAMBER GROUPS with Accordion
25/3 – Zaključni koncert / Final concert

Disciplina godala, brenkala / String instruments Discipline
Grad Dobrovo / Castle Dobrovo, Goriška Brda
27/3 – Godala SOLO / Bowed Strings SOLO
28/3 – Godala SOLO / Bowed Strings SOLO
29/3 – Godala SOLO / Bowed Strings SOLO
30/3 – KOMORNE SKUPINE s strunskimi inštrumenti / CHAMBER GROUPS with Strings
31/3 – Brenkala SOLO / Plucked Strings SOLO
1/4 – Brenkala SOLO / Plucked Strings SOLO
2/4 – Zaključni koncert / Final Concert

Disciplina pihala, trobila, tolkala / Percussion, Woodwind, Brass Discipline
Grad Štanjel / Castle Štanjel
6/4 – Pihala SOLO / Woodwinds SOLO
7/4 – Pihala SOLO / Woodwinds SOLO
8/4 – Pihala SOLO / Woodwinds SOLO
9/4 – KOMORNE SKUPINE s pihali, trobili ali tolkali / CHAMBER GROUPS with Woodwinds, brass or percussion
10/4 – Trobila in tolkala SOLO / Brass & Percussion SOLO
11/4 – Trobila in tolkala SOLO / Brass & Percussion SOLO
12/4 – Zaključni koncert / Final concert
 

 

 

V sodelovanju z / In collaboration with:

 

Sodelujoče občine / Participating municipalities:

 

Kje je tekmovanje? / Where’s the competition?
Disciplina harmonike
Accordion discipline
Grajska cesta 1,
5000 Nova Gorica

Slovenija
Godala, brenkala
String instruments
Grajska cesta 9,
5212 Dobrovo

Slovenija
Pihala, Trobila, Tolkala
Woodwinds, Brass, Percussion
Štanjel 1,
6222 Štanjel

Slovenija
Top