Musical adventures of Junior Winds and Bovec Jazz Band on OrkesterkamP XI.

7.7.2016 | Kategorija: Novice, Uncategorized | Ni komentarjev

On July 3 OrkesterkamP XI. Bovec concluded its first musical run!

Between June 29 and July 3 on Orkesterkamp were held two orchestra courses Junior Winds and Bovec Jazz Band.

On Sunday Youth Wind Orchestra Junior Winds performed at the evening concert Junior Winds Gala in Bovec Cultural Centre. In the orchestra played thirty-five young musicians in age of between eight and fourteen years from Slovenia, Italy and Slovenian minority living in Italy.  The conductor of the orchestra was Martin Dukarič. In the faculty collaborated flutMirjana Brežnik, clarinettist Borut Vatovec, saxophonist Aleš Logar, trombone player Andrej Karba and percussionist Alex Kuret. Young musicians performed on three concerts – one chamber and two orchestras. Beside the final concert, they appeared under the mentorship of professors on chamber concert in Restaurant Letni vrt in Bovec, and they were part of the cultural program of the traditional Bovec events Buški day, which is held on festive day of the Bovec Municipality.

On Sunday Bovec Jazz Band had its final concert in the Concert Hall of the Tolmin Music School. The concert was leaded by Jaka Strajnar. Twenty-seven-member jazz band appeared at three concerts, beside concert in Tolmin also had a concert in Log pod Mangartom and on the event Buški day. In the jazz ensemble young musicians in the age from ten to fourteen years from Slovenia. Mentors were percussionist and arranger Jaka Strajnar, and guitarist and arranger Marko Mozetič.

***

OrkesterkamP XI. Bovec je 3. julija sklenil svojo prvo glasbeno etapo!

Med 29. junijem in 3. julijem sta na Orkesterkampu potekala dva orkestrska tečaja Junior Winds in Bovec Jazz Band.

V nedeljo je v Kulturnem domu Bovec na celovečernem koncertu Junior Winds Gala nastopil mlajši pihalni orkester Junior Winds. V njem je igralo petintrideset mladih glasbenic in glasbenikov v starosti med osem in štirinajst let iz Slovenije, Italije in slovenskega zamejstva v Italiji. Orkester je vodil Martin Dukarič. Mentorsko ekipo pa so sestavljali flavtistka Mirjana Brežnik, klarinetist Borut Vatovec, saksofonist Aleš Logar, pozavnist Andrej Karba in tolkalec Alex Kuret. Mladi glasbeniki so nastopili na treh koncertih, od tega je bil en komorni in dva orkestrska. Poleg omenjenega finalnega koncerta so pod mentorskim vodstvom pripravili večer komorne glasbe v Restavraciji Letni vrt in sooblikovali kulturni program tradicionalne bovške prireditve Buški dan, ki poteka na občinski praznik.

V nedeljo je v dvorani Glasbene šole Tolmin na zaključnem koncertu nastopil tudi Bovec Jazz Band, ki ga je vodil Jaka Strajnar. Sedemindvajset-članski jazz band je nastopil na treh koncertih, poleg Tolmina je obiskal še Log pod Mangartom in gostoval na prireditvi Buški dan. V jazz ansamblu so nastopali mladi v starosti med deset in štirinajst let iz Slovenije. Mentorsko ekipo sta sestavljala tolkalec in aranžer Jaka Strajnar ter kitarist in aranžer Marko Mozetič.

Komentiraj

Top