OrkesterkamP Music Festival & School offers an intensive professional performance experience. Students perform orchestra and chamber music repertoire side-by-side with their teacher from professional institutions or orchestras form all Europe. OrkesterkamP is open to dedicated musicians of any age.

OrkesterkamP BOVEC is a total musical experience. Beside musical training, students can take advantage of adrenalin playgrounds in Soča river & Bovec.

Mednarodni glasbeni festival in orkestrska šola OrkesterkamP nudi intenzivno izobraževanje na profesionalni kakovostni ravni. Udeleženci bodo pripravljali privlačni orkestrski in komorni repertoar v tesnem sodelovanju z mentorji in dirigenti, priznanimi koncertanti oz. profesorji ustanov in orkestrov iz vse Evrope.

OrkesterkamP BOVEC upravičeno nosi vzdevek “total musical experience”, saj poleg glasbenih programov udeležencem ponuja obilo športno-adrenalinskih doživetij.
 
udelezenci
obiskovalci
koncerti
kako
foto 01
 

Check the festival newspaper. / Preglejte festivalski časopis.


 

V sodelovanju z / In collaboration with
Top