Harpsichord and Organ within the 2016 Svirél Competition Disciplines

19.10.2015 | Kategorija: Novice, Uncategorized | Ni komentarjev

Harpsichord and organ will widen the Accordion Discipline, which is renamed into Discipline of accordion, harpsichord and organ.

8th International Music Competition and Festival for Soloists and Chamber Groups Svirél 2016
Slovenia, 30. 3. – 17. 4. 2016

The competition will take place in the magnificent contemporary Cathedral of Nova Gorica between April 14 and 17, 2016. Beside soloists the competition is open for chamber groups with several instruments including organ and harpsichord. Every finalist will be awarded with cash prize, and the competition will be concluded with final concert where the finalists will be awarded with concert opportunities in concert series, festivals, and musical events. Many more excellent practical prizes will be granted to finalists including performances with orchestras as soloists or as substitutes …

Dead-line for application is February 1, 2016.

Svirél, International Music Competition, held in Slovenia, is one of the biggest international competitions in the Slovenia and wider in Central Europe. The competition is renowned for its objectiveness and highly professional international jury. Competitors of varied instruments divided in three different disciplines compete together. The main goal is finding the best musicians who can excellent combine outstanding technical skills and show a strong artistic interpretation. Each discipline is divided by age into eight categories. The last one is age unlimited.

 ***

8. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter komornih skupin Svirél 2016
Slovenija, 30. 3. – 17. 4. 2016

Čembalo in orgle dopolnjujeta discipline tekmovanja Svirél 2016

Čembalo in orgle bosta razširili disciplino harmonik v tako imenovano disciplino harmonik, čembala in orgel.

Tekmovanje bo potekalo v veličastni sodobni konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici med 14. in 17. aprilom 2016. Tekmovanje je odprto tako za soliste kot tudi komorne skupine z različnimi glasbili, ki vključujejo tudi orgle in čembalo. Vsak finalist bo bil nagrajen z denarno nagrado. Tekmovanje pa se bo zaključilo s finalnim koncertom, kjer bodo finalisti nagrajeni še s koncertnimi priložnostmi v ciklih, festivali in glasbenih dogodkih. Še več izjemnih praktičnih nagrad bo razdeljenih med finaliste, te bodo vključevale sodelovanja z orkestri ali kot solisti ali kot substituti v orkestru …

Prijave sprejemamo do 1. februarja 2016.

Svirél, mednarodno glasbeno tekmovanje, ki poteka v Sloveniji, je eno izmed največjih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji in tudi širše v Srednji Evropi. Pridobilo si je sloves po svoji objektivnosti in nepristranskosti ter visoko profesionalno mednarodno žirijo. Tekmovalci različnih glasbil tekmujejo med seboj razdeljeni pa so v tri discipline. Cilj je nagraditi najboljše glasbenike, ki lahko izvrstno združijo izstopajoče tehnične spretnosti in pokažejo izrazito umetniško interpretacijo. Vsaka disciplina je razdeljena osem starostnih kategorij, zadnja pa je starostno neomejena.

Komentiraj

Top