NOVA FILHARMONIJA

Nova-Filh-photo

Orkester NOVA filharmonija od leta 2010 deluje znotraj Glasbenega društva NOVA. Orkester sestavlja sedemdesetmladih ljubiteljskih in profesionalnih glasbenikov s Primorske. V njem igrajo nekdanji in sedanji učenci goriških, primorskih in zamejskih glasbenih šol. Zasedba deluje kot mladinski simfonični orkester z dejavnostjo, ki zajema filmsko, operno in simfonično glasbo. Med odmevne projekte sodijo: Latinskoameriška pustolovščina, NOVA dunajska klasika, The Queen Symphony skladatelja Tolgeja Kashifa, Novoletna plesna simfonija, Toccata in fuga. S projekti so se predstavili na turnejah po slovenskih mestih in tudi v tujini (Hrvaška, Italija). Odmeven je bil koncert v Novi Gorici pred večtisočglavo množico s pevko Ireno Yebuah Tiran in kitaristom Borom Zuljanom. Vsakoletno delovanje obeležijo tudi s celovečernim koncertom v enem izmed najprestižnejših koncertnih prizorišč simfonične glasbe v Sloveniji – v Slovenski filharmoniji.

Simon Perčič, glasbeni vodja

Orkester deluje pod taktirko Simona Perčiča, akademsko izobraženega pozavnista, ki je dirigiranje študiral pri Janu Cobru na ISEB ter pri Georgeu Pehlivanianu in Douglasu Bostocku. Specializacijo v dirigiranju simfoničnih orkestrov je zaključil pri Jormi Panuli (Finska). Priznani vodja mladinskih orkestrov, s katerimi dosega zavidljive uspehe tudi v mednarodnem prostoru (koncerti v znameniti Zlati dvorani dunajskega Musikvereina in v sloviti Berlinski filharmoniji), vodi tudi Zavod lepih umetnosti Upol (Svirél, Orkesterkamp, Solokamp).

NOVA PHILHARMONIC ORCHESTRA

The beginnings of the NOVA Philharmonic Orchestra date to 2010. The Orchestra acts within the programmes of the NOVA Music Association. Orchestra is made up of seventy young amateur and professional musicians from Primorska Region. Members of the orchestra are former and active pupils from Music Schools of Goriška, and Primorska Region, as well as from region of the Slovenian minority in Italy. Orchestra runs as a youth symphony orchestra and its repertoire consists of compositions for symphony orchestra, movie scores, opera extracts … and much more. The widely acclaimed projects from the past years are: The Latin American Adventure, The NOVA Wien Classics, The Queen Symphony of Tolge Kashif, The New Year’s Dance Symphony, Toccata and fugue. With those projects the orchestra introduced itself on several concert tours in different Slovenian towns and also abroad (Croatia, Italy). Renowned was the concert with singer Irena Yebuah Tiran and guitarist Bor Zuljan in Nova Gorica where thousands attended the concert. The orchestra crowns every year’s activities with a concert in one of the most prestigious concert venue of symphonic music in Slovenia – in the Hall of the Slovenian Philharmonic in Ljubljana.

Simon Perčič, music director

The Orchestra works under the baton of Simon Perčič, academically educated trombone player, who after the Bachelor Degree at the Academy of Music in Ljubljana continued his studies as conductor with Jan Cober at ISEB and with George Pehlivanian and Douglas Bostock. He finished specialization in conducting symphonic orchestra with Jorma Panula (Finland). He is acclaimed as a music director of youth orchestras with which he obtained enviable successes internationally (concerts in the famous Golden Hall of Musikverein Wien and in famed Berlin Philharmonic Hall). He is the artistic director of the Institute of Fine Arts UPOL (music competition Svirél, summer orchestra school Orkesterkamp, master classes Solokamp).

Kontakt / Contact:
T: + 386 (0)31-863-499
W: www.gdnova.si
E: info@gdnova.si

TROBILNI KVINTET TrobiNOVA

Tabor_FotoAleš Klančar, trobenta; Gregor Rogelja, trobenta; Sebastijan Buda, rog; Matjaž Kafol, pozavna; Jernej Terčon, tuba

Trobilni kvintet TrobiNOVA je tako kot številni trobilci po svetu sledil legendarnemu trobilnemu kvintetu Canadian Brass iz Kanade, ki je v sredini minulega stoletja zasedbo populariziral na več kot 5000 koncertih po vsem svetu. Leta 2012 se je po tem vzoru na pobudo Glasbenega društva NOVA osnoval tudi trobilni kvintet NOVA. Glasbeniki kvinteta – s pomenljivim imenom – TrobiNOVA so več let člani NOVA filharmonije in pihalnega orkestra Komen. TrobiNOVA na svoj spored uvršča glasbo od baroka pa vse do jazza. Obetavni mladi trobilci prihajajo iz komenskega okoliša, medse pa so povabili odličnega trobentača Aleša Klančarja, ki je obenem prevzel tudi mentorstvo zasedbe. TrobiNOVA je iskriv, mladosten in domiseln trobilni kvintet.

BRASS QUINTET TrobiNOVA

Aleš Klančar, trumpet; Gregor Rogelja, trumpet; Sebastijan Buda, horn; Matjaž Kafol, trombone; Jernej Terčon, tuba

Brass Quintet TrobiNOVA followed the example of – as many brass players in the world do – the legendary quintet Canadian Brass from Canada which in the middle of the past century popularized the ensemble on more than 5000 concerts all over the world. In 2012 with the initiative of Music Association NOVA the Brass Quintet TrobiNOVA was found. The musicians of the quintet – with a significant meaning – TrobiNOVA – trobi means to blow and nova means new – are for many years members of NOVA Philharmonic Orchestra and Wind Band Komen. TrobiNOVA includes in its program compositions spanning from Baroque era to jazz. Promising young brass players coming from Komen’s surroundings invited to join the group the excellent Slovenian trumpeter Aleš Klančar who at the same time took over the mentorship of the young members. TrobiNOVA is a sparkling, youthful and thoughtful brass quintet.

Kontakt / Contact:
T: + 386 (0)31-863-499
W: www.gdnova.si
E: info@gdnova.si

PODOKNIČARJI

Podokničarji-foto

Podokničarji so štirje mladi entuziasti s Primorske:

na violino igra in tudi gromko zapoje bodoči ranocelnik Aleksander Andjelić,
na violi žagata nebotičnikar Gorazd Božič in mojster strojev Matjaž Cvetrežnik,
na basu pa raztura alkimist Tomaž Semenič.

Kvazi godalni kvartet Podokničarji obstaja od leta 2006, ko so se štirje dobri prijatelji zbrali in sklenili, da si dekleta zaslužijo več. Pripravili so zbirko romantičnih in v srce segajočih skladb za nepozabne priložnosti kot so rojstni dnevi, snubitve, poroke. Podokničarski repertoar obsega še veliko več, mednarodno znane zimzelene melodije, ljudske pesmi, glasbo iz filmov. Ne manjka poskočnih skladb, saj ni veselice brez Golice! V sedmih letih so na več kot 300 prireditvah vseh vrst, praznovanjih, porokah, poročnih večerjah, protokolarnih ceremonijah, nastopih na TV, presenečenjih, pouličnem igranju ali samostojnih koncertih doma, v Italiji, Franciji, Španiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini oziroma Hrvaški, vedno osvojili poslušalstvo.

UNDERWINDOWERS

Podokničarji (Underwindowers) consists of four young enthusiasts from Primorska region (Slovenia):

on a violin and also thunderously singing is a future surgeon Aleksander Andjelić,
the violas are dragged by skyscraperer Gorazd Božič and the master of engine Matjaž Cvetrežnik,
the bass is commanded by alchemist Tomaž Semenič.

In 2006 four good friends came up with idea that women deserve much more and they finally launched an almost string quartet Podokničarji (Underwindowers). They collected together romantic and warmhearted compositions for unforgettable celebrations of occasions such as birthdays, marriage proposals, and weddings. The vast repertoire of Podokničarji is even wider, and contains internationally known evergreen melodies, folk songs, and movie scores. In there you can find also frisky compositions, because there’s no party without Golica! In seven years they have performed more than 300 times at all kinds of events, festivities, weddings, wedding dinners, protocol ceremonies, TV shows, surprises, busking, or concerts in Slovenia as well as in France, Spain, Austria, Bosnia and Herzegovina or in Croatia, and they always enraptured the audience.

Kontakt / Contact:
T: + 386 (0)31-863-499, + 386 (0)40-198-988
W: www.podoknicarji.si
E: podoknicarji@gmail.com, info@podoknicarji.si

TROBILNI KVINTET UPOL BRASS

upol-brass-photoLuka Ipavec, trobenta; Boris Peternelj, trobenta; Miha Hafner, rog; Matija Mlakar, pozavna; Rok Šinkovec, tuba

Osrednje poslanstvo Trobilnega kvinteta UPOL Brass je širjenje repertoarja trobilnega kvinteta med najmlajše in malo starejše mlade poslušalce. Njihova dejavnost se tako osredotoča tudi na posebne dogodke s programi prilagojenimi starostni skupini poslušalcev v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah. Repertoar zasedbe zajema najrazličnejša obdobja in zvrsti. Nastopi temeljijo v prvi vrsti na umetniški in vsebinski kakovosti. Poleg tega, da so poučni, so tudi zabavni. Zasedba pogosto nastopa na otvoritvah razstav, protokolarnih sprejemih in na samostojnih koncertih.

UPOL BRASS QUINTET

Luka Ipavec, trumpet; Boris Peternelj, trumpet; Miha Hafner, horn; Matija Mlakar, trombone; Rok Šinkovec, tuba

The main (elementary) musical mission of the UPOL Brass Quintet is popularization of the brass quintet repertoire among the youngest and a little older youths. The concert activities of the quintet are mainly focused around special events with programmes adapted to young audience of the kindergartens, elementary and high schools. The repertoire of the quintet comprises compositions from different musical genres and eras. The quintet performances are first of all of a high artistic quality, and beside the educational aspect of the program, its concept is also derived from fun. The quintet often performs at the openings of the exhibitions, protocol receptions and on independent concerts.

Kontakt / Contact:
T: + 386 (0)31-511-101
E: upolbrass@gmail.com

KVINTET NOVArt

NOVArt-manjša

 

 

 

 

 

 

Irena Birsa, flavta (rojena 1997) – Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Neža Jelušič, klarinet (rojena 1994) – Akademija za glasbo Ljubljana
Neža Podbršček, oboa (rojena 1996) – Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Miha Lončar, rog (rojen 1994) – Akademija za glasbo Ljubljana
Petra Tavčar, violončelo (rojena 1993) – Oddelek za biokemijo Fakulteta za kemijo

Štirje pihalci in ena violončelistka so se v letu 2013 združili v to edinstveno zasedbo v želji, da bi odkrivali repertoar pihalnih komornih zasedb. Pihalni kvintet NOVA je nekoliko drugačen od tipičnega pihalnega kvinteta, saj se v njem v vlogi fagota pojavlja violončelo, ki s svojim žametno globokim zvokom dopolnjuje basovsko linijo. Člani kvinteta sodijo med obetavne glasbenike Glasbenega društva NOVA, ki so tudi aktivni člani NOVA filharmonije. Nekateri obiskujejo konservatorije, druge pa glasbena pot vodi na akademije za glasbo. Skratka mladost, radovednost, iskrivost in nadarjenost so odlike te najmlajše skupine GD NOVA.

NOVArt QUINTET

Irena Birsa, flute (born 1997) – Ljubljana Music and Ballet Conservatory
Neža Jelušič, clarinet (born 1994) – Academy of Music Ljubljana
Neža Podbršček, oboe (born 1996) – Ljubljana Music and Ballet Conservatory
Miha Lončar, horn (born 1994) – Academy of Music Ljubljana
Petra Tavčar, cello (born 1993) – Biochemistry, Faculty of Chemistry

Four woodwind players and a cellist in 2013 united their forces together and formed a unique group to start the discoveries of the vast woodwinds repertoire. NOVA Wind Quintet is distinguished in comparison with typical wind quintet because instead of bassoon it consists a cello which with its velvety deep sound lovely replaces the bassoon bass line. The members of the quintet are promising young musicians of the NOVA Music Association, and are active members of the NOVA Philharmonics Orchestra. They are on their ways of study at conservatories and academies. In short: youthfulness, curiosity, brilliance, and talent are the distinctions of the youngest of the NOVA Music Association chamber groups.

Kontakt / Contact:
T: + 386 (0)31-863-499
W: www.gdnova.si
E: info@gdnova.si

Top